VWO

Het VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) is het hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. Ongeveer 20% van de basisschoolleerlingen gaat hier naartoe. Het VWO duurt zes jaar en bestaat uit het atheneum en het gymnasium. Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Op het atheneum wordt Latijn soms als keuzevak gegeven.

Profielen op het VWO

Op het VWO kunnen leerlingen kiezen uit vier profielen:

  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij

Een profiel bestaat uit een onderwijsprogramma dat de leerling voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel. Dat deel is voor alle profielen gelijk. Daarnaast heeft elk profiel een eigen deel. Ten slotte is er een vrij deel. Dat betekent dat de leerling vakken kan volgen uit een ander profiel. Dat geeft meer mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs.

Na het VWO

Met VWO-diploma kunnen leerlingen direct naar de universiteit of naar het HBO.