VMBO

Het VMBO is het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Ongeveer 50% tot 60% van de basisschoolleerlingen gaat hier naartoe. Het VMBO duurt vier jaar en bestaat uit zogeheten leerwegen. Dit zijn routes die de leerlingen volgen na de onderbouw (de eerste twee jaar). De leerwegen zijn:

  • Theoretische leerweg (gelijk aan de vroegere MAVO)
  • Gemengde leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Basisberoepsgerichte leerweg

Na het VMBO

Alle vier leerwegen leiden naar het MBO. Leerlingen die de theoretische of gemengde leerweg hebben afgerond, kunnen eventueel ook naar het vierde leerjaar van de HAVO. Leerlingen die naar de HAVO willen, moeten wel in een extra vak examen doen. Jaarlijks stroomt tussen de 10 en 20% van de TL/GL-leerlingen door naar de HAVO.