HAVO

De HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Ongeveer 25% van de basisschoolleerlingen gaat hier naartoe. De HAVO duurt vijf jaar en is in principe geen eindonderwijs. Het is algemeen vormend (theoretisch) onderwijs en geen beroepsopleiding. Na de HAVO leren veel leerlingen door op het HBO.

Profielen op de HAVO

Op de HAVO kunnen leerlingen kiezen uit vier profielen. Een profiel bestaat uit een onderwijsprogramma dat de leerling voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool (HBO).

  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij

Een profiel bestaat uit een onderwijsprogramma dat de leerling voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool. Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel. Dat deel is voor alle profielen gelijk. Daarnaast heeft elk profiel een eigen deel. Ten slotte is er een vrij deel. Dat betekent dat de leerling vakken kan volgen uit een ander profiel. Dat geeft meer mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs.

Na de HAVO

Als een HAVO-leerling de eerste drie leerjaren goed heeft doorlopen, kan hij of zij doorstromen naar het MBO. Met een HAVO-diploma kunnen leerlingen verder leren op het VWO of op het HBO.