Vakken

Elke VMBO-opleiding bestaat uit drie onderdelen: een verplicht deel, een profieldeel en een vrij deel. Afhankelijk van de leerweg krijgen leerlingen meer of minder theorievakken en beroepsgerichte vakken. Het verplichte deel is voor alle leerlingen in alle leerwegen gelijk. Het bestaat uit de vakken:

  • Nederlands
  • Engels
  • Maatschappijleer 1
  • Eén van de kunstvakken: beeldende vorming, muziek, dans of drama
  • Lichamelijke opvoeding

De profielgebonden algemeen vormende vakken (avo-vakken) zijn afhankelijk van het gekozen profiel. Een profiel bereidt leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze uiteindelijk willen doen. In de beroepsgerichte leerwegen heeft elke profiel profielgebonden avo-vakken, een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.