Leerkracht

Welkom op het VMBO, het voorbereidend middelbaar onderwijs waar we jongeren voorbereiden op allerlei soorten werk en beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Het VMBO besteedt veel aandacht aan praktijklessen en beroepsgerichte programma’s terwijl de leerlingen ook theorievakken krijgen zoals Engels, wiskunde en biologie. Ideaal voor kinderen die sneller leren door in de praktijk bezig te zijn. Elke VMBO-opleiding bestaat uit drie onderdelen: een verplicht deel, een profieldeel en een vrij deel. Afhankelijk van de leerweg krijgen leerlingen meer of minder theorievakken en beroepsgerichte vakken. Het verplichte deel is voor alle leerlingen in alle leerwegen gelijk, de profielgebonden algemeen vormende vakken (avo-vakken) zijn afhankelijk van het gekozen profiel.

Op deze website vind je meer informatie over het voorbereidend middelbaar onderwijs en kun je het klassenpakket van de GoVMBO game downloaden. Speel daarnaast de game via de App of de website en laat jouw leerlingen spelenderwijs meer te weten komen over hun vervolgopleiding en het VMBO!