Rennen om op tijd te komen!

Marjolein van Amersfoort uit groep 7 van basisschool de Zevensprong interviewt Dewi Visser, vierdejaars leerling VMBO kader op Houtens. Houtens is een school voor VMBO en MAVO+ onderwijs in Houten. Marjoleins vermoeden dat ze Dewi ergens van kent, klopt. Dewi weet het: “Afgelopen jaar heb ik een week stage gelopen op de Zevensprong. Ik wilde heel graag stage lopen op mijn oude basisschool. Later wil ik misschien onderwijsassistent worden.”

Marjolein interviewt VMBO'er Dewi

Marjolein: Hoe ben jij hier op school terechtgekomen?
Dewi: Mijn broer zat er al. Ik kreeg het advies om naar een groene school te gaan. Ik ben dyslectisch en dat zou wat makkelijker voor mij zijn. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet veel met paarden en koken. Zonder hier ooit geweest te zijn, ben ik de eerste dag naar deze school toe gekomen. En vanaf het eerste moment is het prima.

Marjolein: Wat vond je dan zo leuk?
Dewi: Ik werd heel leuk ontvangen. Ik was meteen gewend. Het is een kleine school. Iedereen kent elkaar. Ik raakte direct bevriend met tweede-, derde- en vierdejaarsleerlingen. Iedereen was leuk met elkaar.

Marjolein: Is dat nu nog steeds zo?
Dewi: Ja. Al zijn er wel veel vrienden al van school af. Maar ik ken nu ook weer de nieuwe eerstejaars. Dat is echt leuk.

Marjolein: Wat was het grootste verschil toen je van de Zevensprong naar Houtens ging?
Dewi: Het is eigenlijk niet zo heel anders. Je hebt wel steeds een andere docent voor een vak. En je loopt de hele dag door de school te rennen om op tijd te komen in de les. Ik heb het hier leuk met vrienden en docenten. Ik heb heel erg het idee dat op deze school de docenten één met ons zijn. Soms hoor ik van vrienden op andere scholen dat daar de leerlingen aan de ene kant staan en de docenten aan de andere kant. Je kunt hier op school heel goed met docenten praten. Ze begrijpen je. Je mag ook ‘je’ zeggen tegen een docent. Dat is heel fijn.

Marjolein: Hoe ziet je week eruit?
Dewi: Doordeweeks heb je een heel normaal programma. Vandaag heb ik bijvoorbeeld les van half tot 10 tot half 4. Daarna heb je tot half 5 bijvoorbeeld bijles of doe je dingen voor school. Elke vrijdagmiddag na school is er Houtens Spektakel.

Marjolein: Wat is dat?
Dewi: Houtens Spektakel is een theatershow, die elk jaar helemaal gemaakt wordt door eerste- tot en met derdejaarsleerlingen. Je kunt dansen, zingen, muziek maken of acteren. Ik heb gedanst. Daar werk je het hele jaar aan.
Marjolein: Ik vind drama en toneel heel leuk!
Dewi: In juni wordt de voorstelling een paar keer opgevoerd. Op woensdagochtend is er speciaal een voorstelling voor leerlingen uit groep 7.

Marjolein: Welke vakken heb jij gekozen en wat is je lievelingsvak?
Dewi: Ik heb Nederlands, Engels, rekenen, biologie, economie en Diensten & Producten (D&P). Bij D&P leer je met materialen werken, dingen op maat maken. Je kan het een beetje vergelijken met knutselen. Je bent veel bezig met oriëntatie op een vervolgopleiding, om uit te vinden wat jij leuk vindt. Daarom loop je ook stage. Elke periode doe je een project met een boekje. Na vier perioden heb je dus vier boekjes. Daar gaat mijn examen straks over. Engels en D&P zijn mijn lievelingsvakken.

Marjolein: Wat doet de mentor?
Dewi: Naar je mentor kan je toegaan als er iets is. In de mentorles bespreek je de week. Is het leuk allemaal of zijn er ruzies? Je houdt steeds twee jaar dezelfde mentor.

Marjolein: Weet je al wat je hierna wilt gaan doen?
Dewi: Ik heb eigenlijk nog geen idee. De school helpt me wel heel goed. Misschien onderwijs­assistent of animatie, bijvoorbeeld in een Spaans hotel kinderen animeren.

Marjolein: Heb je nog een tip waar je op moet letten als je een school kiest?
Dewi: Je moet je ergens thuis voelen. Dus ga op heel veel scholen kijken! En kijk of je als je binnenkomt denkt: “Het klopt!” Of het fijn voelt. Zo ging het bij mij ook.