Wat is VMBO?

Het VMBO staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat het VMBO voorbereidt en laat oriënteren op allerlei soorten werk en beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Voorbereiding en oriëntatie zijn dus de belangrijkste functies van het VMBO. Op het VMBO is daarom ruimte voor praktijklessen en zogenoemde beroepsgerichte programma’s. Maar op het VMBO worden ook de gewone theorievakken gegeven, zoals Engels, wiskunde en biologie. Net als op de HAVO en het VWO.

De naam zegt het al: het VMBO bereidt je voor op een beroep. Dit kan zijn in de techniek, de zorg, in de groenvoorziening, in een winkel (detailhandel) of op kantoor (dienstverlening).

Voor alle beroepenrichtingen zijn er ‘leerwegen’. Deze leerwegen vormen de basis voor de beroepsopleiding in het MBO.

Oriënteren op het MBO
Met je VMBO-diploma op zak leer je in het MBO verder voor het beroep van jouw keuze. Om de goede keuze te kunnen maken, is er tijdens je VMBO-opleiding veel ruimte om kennis te maken met vervolgopleidingen in het MBO. Oriënteren noemen we dat.

Lees meer over de mogelijkheden na het VMBO.

star_red star_red