VWO

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of VWO is een vorm van voortgezet onderwijs in Nederland. Ongeveer 20% van de basisschoolleerlingen gaat naar het VWO. Een voltooide VWO-opleiding geeft toegang tot een verdere studie aan het HBO en de universiteit (wetenschappelijk onderwijs).

Het VWO duurt 6 jaar (leeftijd: 12-18 jaar) en bestaat uit atheneum en gymnasium. Op het gymnasium krijgen alle leerlingen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de bovenbouw. Op het atheneum wordt soms Latijn gegeven als keuzevak.

Met een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van het VWO goed hebt gedaan, kun je doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding van het MBO.

Profielen op het VWO

Op het VWO kun je kiezen uit vier profielen. Een profiel bestaat uit een onderwijsprogramma dat de leerling voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool (HBO) of universiteit (WO). Er zijn vier profielen op het VWO:

• natuur en techniek
• natuur en gezondheid
• economie en maatschappij
• cultuur en maatschappij

Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Ten slotte is er een vrij deel. Deze vrije ruimte kan de leerling gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot je mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs.

star_red star_red