Voortgezet onderwijs

Na de basisschool kunnen kinderen kiezen voor verschillende schoolsoorten:

De schoolsoorten onderscheiden zich door het niveau van onderwijs, de leerwegen en de extra aandacht voor bepaalde vakken.

Op het praktijkonderwijs en het VMBO worden bijvoorbeeld veel beroepsgerichte vakken en praktijkgerichte programma’s aangeboden. Dat betekent dat leerlingen veel met hun handen bezig zijn; zij leren door te doen.

De theoretische leerweg van het VMBO is hierop een uitzondering. Deze leerweg lijkt op de vroegere MAVO en biedt veel algemene vakken. Alle leerwegen van het VMBO duren vier jaar.

De HAVO duurt vijf jaar en is iets zwaarder dan de theoretische leerweg van het VMBO. De HAVO is wel minder moeilijk dan het VWO.

Het VWO duurt het langst; zes jaar. Ook het eindniveau van het VWO ligt hoger.