VMBO

Het VMBO staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat betekent dat het VMBO jongeren voorbereidt op allerlei soorten werk en beroepen én op de opleidingen die daarbij horen. Het VMBO besteedt daarom veel aandacht aan praktijklessen en beroepsgerichte programma’s. Maar op het VMBO worden ook de gewone theorievakken gegeven, zoals Engels, wiskunde en biologie. Net als op de HAVO en het VWO.

Ongeveer 50% tot 60% van de basisschoolleerlingen gaat naar het VMBO. Het VMBO duurt vier jaar en bestaat uit zogeheten leerwegen. Dit zijn routes die de leerlingen volgen na de onderbouw (de eerste twee jaar). De leerwegen zijn:

  • Theoretische leerweg (gelijk aan de vroegere MAVO)
  • Gemengde leerweg
  • Kaderberoepsgerichte leerweg
  • Basisberoepsgerichte leerweg

In het submenu aan de rechterzijde vind je informatie over onder andere leerwegen, vakken en profielen.