VMBO TL of HAVO

Wat betekent het als uw kind een VMBO TL/HAVO-advies heeft? Uw zoon of dochter kan in dat geval zeker VMBO TL aan, maar misschien ook de HAVO. Hij of zij scoorde bijvoorbeeld op bepaalde onderdelen van de Eindtoets basisonderwijs hoger dan op andere onderdelen. Aan het eind van de tweede klas van het voortgezet onderwijs maakt uw kind pas de definitieve keus. En ook hier geldt dat de resultaten die uw kind in de eerste en tweede klas haalt, bij die keuze bepalend zijn. Maar uiteraard ook wat hij of zij wil en hoe hij of zij zich heeft ontwikkeld.

VMBO tl / HAVO school

Het is afhankelijk van de middelbare school hoe VMBO TL/HAVO-leerlingen in de onderbouw geplaatst worden. Brede scholengemeenschappen - met VMBO, HAVO én VWO - bieden vaak een of meer VMBO-t/HAVOklassen aan. Dit worden ook wel dakpanklassen genoemd.

Wat is het verschil tussen HAVO en VMBO TL?

De verschillen tussen HAVO en VMBO TL hebben vooral te maken met het niveau van de avo-vakken (algemeen vormende vakken), de doorstroommogelijkheden en de voorbereiding op vervolgonderwijs.

Niveau avo-vakken
Zowel op het VMBO TL als op de HAVO doen leerlingen alleen eindexamen in algemeen vormende vakken. Op de havo worden die vakken op een iets hoger niveau gegeven dan op het VMBO TL.

Doorstroming
Met een HAVO-diploma kan uw kind doorstromen naar een beroepsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of het hoger beroepsonderwijs (HBO). Hij of zij kan ook doorstromen naar het VWO.

Een VMBO TL-leerling kan na zijn eindexamen doorstromen naar een MBO-opleiding of naar de HAVO.

Van VMBO TL naar HAVO
Wil uw kind na VMBO TL naar HAVO, dan kan de HAVO-school instroomeisen stellen. Bijvoorbeeld eisen aan het gemiddelde cijfer of aan het vakkenpakket. Zo zijn er middelbare scholen die alleen VMBO TL-leerlingen aannemen die eindexamen hebben gedaan in wiskunde. Let daarop als uw zoon of dochter door wil gaan naar de HAVO.

star_red star_red