VMBO

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, meestal afgekort tot VMBO, is een van de vier vormen van voortgezet onderwijs in Nederland. Circa 50% tot 60% van de basisschoolleerlingen gaat naar het VMBO.

Het VMBO sluit, net als de HAVO en het VWO, aan op de basisschool, en duurt vier jaar. Het VMBO bestaat uit zogeheten leerwegen. Een leerweg is de route die een leerling volgt na de onderbouw. De vier leerwegen zijn:

• Theoretische leerweg (MAVO)
• Gemengde leerweg
• Kaderberoepsgerichte leerweg
• Basisberoepsgerichte leerweg

Alle vier de leerwegen leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Maar je kunt na het VMBO ook doorstromen naar de HAVO.

Klik hier voor alles wat je weten wilt over het VMBO.

star_red star_red