Stages

In het VMBO is de stage geen verplicht onderdeel van de opleiding, maar veel vmbo-scholen laten hun leerlingen wel stage lopen om zo kennis te maken met de beroepspraktijk. VMBO'ers lopen stage in het derde en/of vierde leerjaar. De 4 leerwegen van het VMBO bieden verschillende soorten stages aan. Hoe de stage in de praktijk wordt ingevuld, verschilt per opleiding en per middelbare school.

Soorten stage VMBO

In het VMBO kun je verschillende soorten stages volgen. In onderstaand schema vind je een overzicht. De school beslist welke soort stage ze organiseert en welke leerlingen stage lopen. Dit hoeft niet voor elke leerweg hetzelfde te zijn.

    * Snuffelstage 
    * Arbeidsoriënterende stage 
    * Beroepsvoorbereidende stage 
    * Leerwerktraject

Snuffelstage VMBO

Een snuffelstage is een korte stage waarbij je kennis maakt met de verschillende kanten van een beroep. De snuffelstage is niet gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden. Je krijgt wel een eerste indruk van de beroepspraktijk en hoe het er in het werkende leven aan toe gaat. Via een snuffelstage krijg je ook een beeld van de mogelijkheden van een beroep.

Arbeidsoriënterende stage VMBO

De arbeidsoriënterende stage biedt je de gelegenheid werkervaring op te doen. De stagebegeleider in het bedrijf helpt je hierbij. Je leert bijvoorbeeld samen te werken met collega’s, zelfstandig te handelen en in een bepaald tempo te werken. Een arbeidsoriënterende stage heeft niet tot doel beroepsvaardigheden te leren, maar vooral om te ontdekken hoe het is om te werken.

Beroepsvoorbereidende stage VMBO

Tijdens de beroepsvoorbereidende stage word je voorbereid op het werken in een bepaalde sector van de arbeidsmarkt.. Je ontwikkelt een goede werkhouding, je doet specifieke werkervaring op en oefent beroepsvaardigheden die je op school hebt geleerd in de praktijk. Zo ervaar je of je een juiste keuze hebt gemaakt en of de dagelijkse beroepspraktijk is zoals je je had voorgesteld.

Leerwerktraject VMBO

In de basisberoepsgerichte leerweg kun je deelnemen aan een leerwerktraject. Dit houdt in dat je in het derde en vierde leerjaar van je opleiding minder vakken op school volgt en een deel van je onderwijsprogramma bij een bedrijf volgt. Je loopt dan of een stage of je krijgt een leerbaan (leerwerkplek). Je middelbare school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leerwerktraject, zowel in als buiten de school. Ook bepaalt de school samen met het leerbedrijf de inhoud van het ‘buitenschoolse’ programma en legt dit vast. Aan het eind van het leerwerktraject doe je in elk geval examen in het beroepsgerichte programma en Nederlands en kun je doorstromen naar een MBO opleiding op niveau 2.

Deze combinatie van werken en leren vergroot je kansen op het behalen van een startkwalificatie. Bovendien is het eenvoudiger om daarna door te stromen naar het MBO, omdat de school hierover afspraken maakt met MBO-instellingen.

Interne stage VMBO

Sommige scholen bieden naast de stages ‘buiten de deur’ ook interne stages op school. Deze stages zijn bedoeld om je binnen de middelbare school werkervaring te laten opdoen. Je krijgt opdrachten van de docent die je in groepsverband of alleen uitvoert. Op deze manier bereidt de school je voor op je externe stage.

TV-Serie Op Stage! VMBO

In Op Stage! VMBO zien ouders waarom stage lopen belangrijk is, hoe leerlingen zich op school voorbereiden en waar ze stage lopen. Ook wordt getoond wat ze in de praktijk leren en hoe bepalend stage lopen is voor hun loopbaan. Deze tv-serie is gemaakt door Stichting Expertisecentrum ETV.nl in opdracht van de gemeente Den Haag en in nauwe samenwerking met Spirit4you. Deze serie bestaat uit 6 afleveringen van ieder 12 minuten. De tv-serie is ook op de website van ETV.nl te zien.
Kijken op  http://www.etv.nl/index.cfm?act=programma.detail&pid=122

star_red star_red