Opleidingskeuze

De overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een grote stap. Van een vertrouwde basisschool naar een groot gebouw, de middelbare school. Van één of twee leerkrachten naar een docent voor elk vak. Van dichtbij huis naar misschien wel verder weg.

De stap naar de brugklas brengt veel veranderingen met zich mee. Daarom is het erg belangrijk de juiste middelbare school te kiezen. Een school moet passen bij de leerling. Het voortgezet onderwijs vormt meestal de voorbereiding op een vervolg- of beroepsopleiding. Deze vervolg- of beroepsopleiding legt weer de basis voor het latere beroep. Het is dus belangrijk een zorgvuldige keuze voor het voortgezet onderwijs te maken.

Op hoofdlijnen zet je vier stappen bij de keuze voor een vervolgopleiding en school:

1. Entreetoets

Stap 1 is de Entreetoets. De Entreetoets is een tussentijdse toets voor leerlingen in groep 5 tot en met 7 van de basisschool. De toets laat zien waar de basisschoolleerling goed in is en waar eventueel extra ondersteuning op school nodig is. De Entreetoets meet kennis van taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden.

2. Eindtoets (Cito)

Stap 2 is de Eindtoets. Leerlingen sluiten groep 8 af met een Eindtoets Basisonderwijs. Deze toets laat zien welke vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. De meest voorkomende eindtoets is de Cito-eindtoets, maar jouw basisschool kan ook best een andere eindtoets gebruiken.

3. Schooladvies

Als leerlingen al meer dan 7 jaar op de basisschool zitten, weten de leerkrachten natuurlijk veel over hen en hun leerprestaties. Alle informatie zit in het leerlingdossier. Zo kan de leerkracht goed inschatten welke opleiding geschikt is voor de leerling.

In groep 8, meestal in januari of februari, geeft de leerkracht dan het definitieve Schooladvies. Vaak gebeurt dit voordat de leerling de Eindtoets maakt. De Eindtoets is dan een soort controle of het Schooladvies inderdaad bij de leerling past.

Veel middelbare scholen voor voortgezet onderwijs hechten grote waarde aan het Schooladvies.

4. Schoolkeuze

Als duidelijk is naar welke opleiding de leerling (waarschijnlijk) gaat, moet er een school gekozen worden. Dat is de vierde stap. Waar moet een school aan voldoen? Welke school past bij de leerling. In de rubriek Schoolkeuze leest u hier meer over.

Een uitgebreid stappenplan hoe de opleidings- en schoolkeuze tot stand komt lees je in de rubriek Stappenplan.

star_red star_red