Opbouw voortgezet onderwijs

Na de basisschool kun je kiezen voor diverse schoolsoorten:

• Praktijkonderwijs
• VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, inclusief
MAVO)
• HAVO (hoger algemeen voortgezet onderwijs)
• VWO (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

Welke school je ook kiest, in de eerste leerjaren (de onderbouw) van al deze schoolsoorten leren alle leerlingen grotendeels hetzelfde. Daarna komen er grote verschillen.

Verschillen tussen schoolsoorten

Op het praktijkonderwijs en het VMBO worden bijvoorbeeld veel beroepsgerichte vakken en praktijkgerichte programma's aangeboden. Dat betekent dat je veel met je handen bezig bent.

Een uitzondering is de theoretische leerweg van het VMBO. Deze leerweg lijkt op de vroegere MAVO (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) en biedt veel algemene vakken.

De HAVO is iets zwaarder dan de theoretische leerweg van het VMBO, maar toch niet zo moeilijk als het VWO: het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Het VWO duurt bijvoorbeeld langer dan de andere schoolsoorten en ook het eindniveau van het VWO ligt hoger. Ook kan de manier waarop je les krijgt per schoolsoort verschillen.

Na een VMBO, HAVO of VWO opleiding

  • VMBO-leerlingen stromen vaak door naar het MBO, maar kunnen ook kiezen voor een vervolg op de HAVO.
  • HAVO-leerlingen kunnen na de middelbare school doorstromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) of het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).
  • VWO-leerlingen hebben de mogelijkheid om direct door te stromen naar de universiteit maar kunnen natuurlijk ook kiezen voor het HBO.

Je hebt genoeg mogelijkheden en kansen de komende jaren. Bereid je goed voor en kies de juiste vervolgopleiding! 

Lees hier meer over de verschillende schoolsoorten.

star_red star_red