Onderbouw van het voortgezet onderwijs

Wat is de onderbouw?

De eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs worden samen ‘onderbouw voortgezet onderwijs’ genoemd, ook wel de brugperiode. In de onderbouw krijgen alle scholieren hetzelfde lesaanbod. 

Kerndoelen onderbouw

In de eerste twee leerjaren, de onderbouw, werken scholen aan de zogenoemde kerndoelen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen na de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten weten en kunnen. Dat geldt voor alle leerlingen, ook voor die van de HAVO en het VWO. Scholen zijn verplicht ernaar te streven dat alle leerlingen de kerndoelen halen.

Middelbare scholen besteden in de onderbouw ongeveer twee derde van hun tijd aan onderwijs dat met de kerndoelen te maken heeft. Het een derde deel dat overblijft mogen scholen zelf invullen. Op veel VMBO-scholen wordt in die tijd aandacht aan praktijkvorming besteed, naast eventueel extra aandacht voor bijvoorbeeld taal en rekenen, sport of cultuur.

Kerndoelen: wat moet je leren?

Er zijn 58 zogenaamde kerndoelen die beschrijven wat alle leerlingen in de onderbouw moeten leren. Kort omschreven leer je wat iedereen moet kennen en kunnen om later in de maatschappij goed te kunnen functioneren, zowel als persoon, als burger en als werknemer. Ook wordt in de onderbouw de basis gelegd voor het vervolgonderwijs, om te beginnen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De kerndoelen kun je vinden op http://ko.slo.nl/kerndoelen/.

Leerwegen VMBO

Aan het eind van de 2e schooljaar kiest elke leerling in het VMBO een leerweg, zoals een theoriegerichte leerweg of een meer praktische leerweg. Een leerling kiest de leerweg die het beste bij hem past. Er zijn 4 leerwegen in het VMBO. Lees hier meer over de leerwegen.

Bekijk ook de informatie over de vakken die de leerlingen krijgen op het VMBO.

star_red star_red