Na het VMBO

Het VMBO is een voorbereidende beroepsopleiding. Na het VMBO ben je nog niet klaar voor de arbeidsmarkt. De meeste leerlingen die het VMBO hebben afgerond, gaan naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) om een vak te leren. Een klein groepje leerlingen kan ervoor kiezen om na het VMBO door te stromen naar de HAVO.

Doorleren op het MBO

Er zijn 65 MBO-instellingen verspreid door het hele land. Hier worden jongeren opgeleid voor een groot aantal beroepen, variërend van bakker tot fotograaf. Er is keuze uit zo’n 600 verschillende MBO-opleidingen.
Ook het MBO kent leerwegen, maar dit zijn anderen dan op het VMBO. Naast leerwegen kent het MBO niveaus van 1 tot en met 4. Aan de niveaus zijn programma’s (steeds moeilijker) en leerjaren gekoppeld. Op het MBO bestaat de keuze uit de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) en de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL).

BOL

Leerlingen die een BOL-opleiding volgen, volgen vooral les op school. Tussen den 40 en 80% van de tijd volgen deze leerlingen praktijk- en theorielessen. Ongeveer 20% van de tijd loopt deze leerling stage.

BBL

Bij de BBL-variant speelt juist de beroepspraktijk de hoofdrol. Een leerling die een BBL-opleiding volgt werkt minimaal 60 procent van de tijd in de praktijk. Veel BBL-leerlingen werken vier dagen per week in een leerbedrijf (met een arbeidscontract) en gaan een dag in de week naar school.

Doorstromen naar HAVO

Sommige leerlingen die de Gemengde Leerweg (GL) of MAVO/Theoretische Leerweg (TL) hebben gevolgd, kunnen doorstromen naar leerjaar 4 van de HAVO. Voorwaarde is wel dat zij het juiste niveau hebben en examen hebben gedaan in wiskunde en Frans of Duits.

star_red star_red