Leerwegondersteunend onderwijs

Extra zorg in leerwegondersteunend onderwijs

Voor leerlingen die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben, is er het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Leerlingen krijgen dan extra (orthodidactische of orthopedagogische) hulp. Sommige VMBO-scholen hebben een aparte voorziening voor leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs krijgen. Hier krijg je les in kleinere groepen en meer in je eigen tempo. In het lwoo blijf je hetzelfde programma volgen als in de reguliere leerwegen; de lesstof zelf is dus niet anders.

Wanneer kun je lwoo volgen?

De middelbare school beslist of een leerling voor leerwegondersteunend onderwijs in aanmerking komt. Vervolgens bepaalt de Regionale Verwijzingscommissie of de school extra geld ontvangt voor de extra zorg voor deze leerling. Dit gebeurt aan de hand van landelijk vastgestelde criteria. Bij een positieve beslissing krijgt de leerling de indicatie voor lwoo. De school is verplicht een individueel handelingsplan voor de leerling op te stellen. Vraag ernaar op de middelbare school. Ook niet-geïndiceerde leerlingen kunnen worden toegelaten tot het lwoo. Deze beslissing is aan de school.

Wat als het met lwoo niet lukt?

Als leerlingen in het leerwegondersteunend onderwijs de lessen door omstandigheden niet kunnen volgen, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden naar het praktijkonderwijs.

star_red star_red