Leerwegen in het VMBO

De vier VMBO leerwegen

Een leerweg in het VMBO geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het VMBO:

  • Basisberoepsgerichte leerweg, vaak kortweg ‘VMBO-basis’ genoemd
  • Kaderberoepsgerichte leerweg, vaak kortweg ‘VMBO-kader’ genoemd
  • Gemengde leerweg, soms ‘VMBO-gl’ genoemd
  • Theoretische leerweg, meestal ‘VMBO T’ genoemd of ‘VMBO TL’

Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis)

De basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis of VMBO BB) bereidt je voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het MBO. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg kennen we  het leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met het leerwerktraject kun je een MBO-opleiding op niveau 2 volgen, zolang deze in het verlengde ligt van je VMBO-leerweg. Is dat niet het geval, dan kan het MBO nadere eisen stellen voor je toelating. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader)

De kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader of VMBO KB) richt zich op de praktijk en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO.

Gemengde leerweg (VMBO gl)

De gemengde leerweg (VMBO-gl of VMBO GL) ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO. Met een diploma van de gemengde leerweg kun je naar het HAVO.

Theoretische leerweg (VMBO tl)

De theoretische leerweg (VMBO-tl of VMBO TL) is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je in het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je ook naar het HAVO. De TL kent vier profielen met een vakkenpakket dat voor een groot deel vaststaat.

Van leerwegkeuze naar profielkeuze

Voordat  ze door kunnen stromen naar de bovenbouw moeten leerlingen nóg een keuze maken. Deze keuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Het gaat hier om de profielkeuze. Er zijn tien profielen: Economie &ondernemen, Horeca, bakkerij en recreatie, Zorg & welzijn, Dienstverlening & producten, Groen, Bouwen, wonen, interieur, Produceren, installeren, energie, Mobiliteit & transport, Media, vormgeving en ict, Maritiem en techniek. Elk profiel heeft een vast programma en vakkenpakket. De programma’s bieden aansluiting op opleidingen in het MBO. Klik hier  voor meer informatie over de profielen.

star_red star_red