HAVO

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs dat veelal afgekort wordt als HAVO, is het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in Nederland. Ongeveer 25% van de basisschoolleerlingen gaat naar de HAVO. HAVO is in principe geen eindonderwijs. Het is algemeen vormend (theoretisch) en geen beroepsopleiding.

Doorstromen van HAVO naar MBO of HBO

Met een bewijs dat de eerste drie leerjaren HAVO met gunstig gevolg zijn doorlopen, kan je doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding van het MBO. Met een HAVO-diploma kun je doorstromen naar de vijfde klas van het VWO, het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) of het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).

Doorstromen van een andere schoolsoort naar de HAVO

Met een diploma van de Gemengde Leerweg (GL) of MAVO/Theoretische Leerweg (TL) kun je toegelaten worden tot leerjaar 4 van de HAVO. Veel scholen stellen wel extra eisen aan bijvoorbeeld de hoogte van het gemiddeld eindexamencijfer. Op de website van de school moet dit vermeld zijn.

Profielen op de HAVO

Op de HAVO kun je kiezen uit vier profielen. Een profiel bestaat uit een onderwijsprogramma dat de leerling voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool (HBO) of universiteit (WO). Er zijn vier profielen:
• natuur en techniek
• natuur en gezondheid
• economie en maatschappij
• cultuur en maatschappij

Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk profiel kenmerkt. Ten slotte is er een vrij deel. Deze vrije ruimte kan de leerling gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Dat vergroot je mogelijkheden om door te stromen naar het hoger onderwijs.

Na de HAVO

HAVO-leerlingen kunnen na de middelbare school doorstromen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) of het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).

star_red star_red